JOHAN WORDT BLIJ VAN DE ZON!

Op het laagbouwgedeelte van het kantoor en bedrijfsruimtecomplex gelegen aan de Johan van Hasseltweg in Amsterdam, zijn een dikke 440 zonnepanelen geïnstalleerd die voorzien in de opwekking van energie voor de kantoren ter plaatse. Hiermee doet Johan een belangrijke bijdrage aan haar ambitie om het gebouw verder te verduurzamen, te streven naar energieonafhankelijkheid en beheersbare servicekosten voor haar huurders.

Nera Vastgoed, als hoofopdrachtgever namens Johan van Hasselt Vastgoed CV, in samenwerking met Amstelius en Idea BV, verzorgt de planontwikkeling en het management.

De uitvoerende werkzaamheden worden uitgevoerd door Elektra BV en Zon&Co.

januari 26, 2023 Nieuws