Archive:

Rijswijk: intentieovereenkomst getekend voor herontwikkeling

Woensdag 9 september jl. hebben wethouder Armand van de Laar, namens de gemeente Rijswijk, en Peter van Zwet (Nera Vastgoed BV) een intentieovereenkomst getekend voor de herontwikkeling van een deel van het winkelcentrum In de Bogaard naar circa 300 appartementen. Hiervan werd verslag gedaan door Rijswijk.TV.

De herontwikkeling maakt onderdeel uit van een grootschalige transformatie van het winkelcentrum In de Bogaard waarvan de contouren zijn omschreven in het door de gemeenteraad vastgestelde Masterplan.

De intentieovereenkomst ziet op een samenwerking tussen partijen waarbij de komende periode in de planvorming nadere uitwerking zal plaatsvinden.

september 23, 2020 Nieuws

Nera Vastgoed doet aankoop in winkelcentrum “In de Bogaard” in Rijswijk

Ten behoeve van een ophanden zijnde gebiedsontwikkeling van het winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk, heeft Nera Vastgoed recentelijk 5 winkels verworven om te herontwikkelen / transformeren naar appartementen. Een en ander volgens het inmiddels door de gemeenteraad vastgestelde Masterplan. De komende periode zal in nauw overleg met de gemeente Rijswijk de planvorming verder ter hand worden genomen

september 2, 2020 Nieuws

Charlotte VenderBosch in dienst bij Nera Vastgoed

Met ingang van 1 september 2020 is mevrouw Charlotte Venderbosch in dienst getreden bij Nera Vastgoed. Zij vervangt mevrouw Van der Heide – Abresch, die heeft besloten, na een dienstverband van 13 jaar, haar carrière elders voort te zetten. Naast het voeren van de administraties van de verschillende vennootschappen zal Charlotte ook back office activiteiten voor haar rekening nemen.

september 2, 2020 Nieuws