Archive:

Nera Vastgoed doet aankoop in winkelcentrum “In de Bogaard” in Rijswijk

Ten behoeve van een ophanden zijnde gebiedsontwikkeling van het winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk, heeft Nera Vastgoed recentelijk 5 winkels verworven om te herontwikkelen / transformeren naar appartementen. Een en ander volgens het inmiddels door de gemeenteraad vastgestelde Masterplan. De komende periode zal in nauw overleg met de gemeente Rijswijk de planvorming verder ter hand worden genomen

september 2, 2020 Nieuws