AFM

Nera Vastgoed BV heeft haar activiteiten gemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als bedoeld in artikel 2:66a, derde lid. De melding wordt gedaan om te beoordelen of de activiteiten voldoen aan de voorwaarden om onder het AIFMD-meldingsregime te vallen (artikel 2:66a, eerste en tweede lid, Wft en artikel 2, eerste lid, Uitwerkingsverordening).

De activiteiten van Nera Vastgoed zijn vrijgesteld en daarmee niet vergunningsplichtig onder de AIFMD richtlijn. De AFM heeft besloten deze melding op te nemen in haar registers.