Nieuws

Praxis verlengt huurovereenkomst in Vlaardingen

Lopende de vigerende huurovereenkomst hebben onderhandelingen ertoe geleid dat Praxis heeft besloten het huurcontract voor haar vestiging in Vlaardingen te verlengen om de komende jaren gehuisvest te blijven aan de Zevenmanshaven Oost in Vlaardingen. Huurder en verhuurder zijn verheugd dat aan hun samenwerking op deze wijze een vervolg wordt gegeven.

januari 10, 2019 Nieuws

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GODEWIJCKSTRAAT 17 IN DORDRECHT

De omgevingsvergunning voor de transformatie van het voormalige kantoorgebouw gelegen aan de Van Godewijckstraat 17 in Dordrecht is ontvangen. Het betreft de eerste fase ontwikkeling van een grotere gebiedsontwikkeling aan de Van Godewijckstraat. Het gebouw zal worden getransformeerd naar 31 appartementen met parkeren. Het ontwerp komt voor rekening van Raak Architecten uit Leiden.

 

 

 

 

 

 

Op korte termijn zal een start worden gemaakt met de verbouwingswerkzaamheden die naar verwachting 12 tot 14 maanden zullen duren.

januari 10, 2019 Nieuws

Openingstijden feestdagen

Tijdens de laatste dagen van dit jaar is ons kantoor gesloten van 24 december 2018 tot en met 1 januari 2019. Woensdag 2 januari 2019 is ons kantoor weer geopend.

Voor urgente en onderhoudszaken kunt u contact opnemen met de receptie op +31 (0)30 – 7508944 of een email sturen aan info@neravastgoed.nl.

We wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2019!

december 6, 2018 Nieuws

Opening Spuiboulevard 100, Dordrecht

Afgelopen donderdag heeft de opening plaatsgevonden van het gebouw Spuiboulevard 100 in Dordrecht. Het gebouw heeft door transformatie grotendeels een nieuwe bestemming verkregen.

Onder de genodigden was Wethouder Ruimtelijke Ordening dhr. Sleeking, die de openingshandeling verrichtte door een maquette van het gebouw en haar omgeving te onthullen.

Onderstaand een impressie:

Nieuwsbericht op website Dordtcentraal.nl

Interview Wethouder Sleeking

december 3, 2018 Nieuws

Nera Vastgoed verkoopt Spuiboulevard 100 in Dordrecht aan Catella

Nera Vastgoed BV en aan haar gelieerde partijen hebben het transformatieproject gelegen aan de Spuiboulevard 100 in Dordrecht verkocht aan eindbelegger Panta Rhei Dutch Residential Fund, een fonds van Catella Investment Management Benelux BV.

Het project betreft de transformatie van een leegstaand kantoorgebouw naar 39 huurappartementen op de verdiepingen met behoud van een commerciële invulling in de plint. Het ontwerp komt van Raak Architecten uit Leiden. De oplevering wordt voorzien voor december aanstaande, waarna de koper de verhuur ter hand zal nemen. Namens de koper trad JLL op en namens verkoper trad Fakton Capital op. Er worden geen verdere transactie details bekend gemaakt.

september 12, 2018 Nieuws

Bouwvoortgang Spuiboulevard 100 te Dordrecht (1)

De transformatie van het voormalige kantoorgebouw aan de Spuiboulevard 100 in Dordrecht is in volle gang. Onderstaand een impressie van de werkzaamheden.

 

mei 14, 2018 Nieuws

Nera Vastgoed verkoopt 17 appartementen in Zoetermeer

Nera Vastgoed heeft 17 huurappartementen, inclusief bergingen en parkeerfaciliteit, gelegen aan de Jacobus Bellamyhove in Zoetermeer verkocht aan Hollandse Huizen. De appartementen zijn onder eigen regie ontwikkeld, gebouwd en verhuurd. Namens de verkoper trad Neo Property Solutions op als makelaar. De koper liet zich bijstaan door Barmentloo Vastgoed.

Artist impression Bellamy

Het totale complex bestaat uit 73 appartementen, parkeerplaatsen en bergingen, die in 2011 zijn opgeleverd. Het grootste deel van de woningen is bij oplevering verkocht aan woningbouwvereniging Vidomes.

februari 20, 2018 Nieuws

Nera Vastgoed c.s. verkopen Toren van Oud (Catsheuvel, Den Haag)

Nera Vastgoed BV en aan haar gelieerde partijen hebben de Toren van Oud, die gehouden werd in dochtervennootschap Catsheuvel BV, verkocht aan eindbelegger Van der Vorm Vastgoed Groep.

foto catsheuvel

Catsheuvel betrof de transformatie van de leeg staande Toren van Oud in Den Haag naar short stay appartementen en een commerciële functie in de plint. Na de planvorming en ontvangst van de omgevingsvergunning is de rol van Nera Vastgoed c.s. als financier en ontwikkelaar voltooid en zullen de verdere bouwactiviteiten door koper zelfstandig ter hand worden genomen waarna het gebouw langdurig in exploitatie wordt genomen.

februari 7, 2018 Nieuws

OPELLA VERLENGT HUUROVEREENKOMST EDE

Lopende de vigerende huurovereenkomst hebben onderhandelingen ertoe geleid dat Stichting Opella heeft besloten haar huurcontract te verlengen om de komende jaren gehuisvest te blijven in het kantoorgebouw aan de Galvanistraat in Ede. Zowel huurder als verhuurder zijn verheugd dat aan hun samenwerking op deze wijze invulling wordt gegeven.

De naam Opella betekent kleine dient. De visie van Opella gaat uit van de wensen van klanten, hun naasten en medewerkers. Opella biedt zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben. Meer informatie: www.opella.nl.

februari 1, 2018 Nieuws

Start verbouwactiviteiten Spuiboulevard 100 in Dordrecht


Na ontvangst van de omgevingsvergunning en afronding van de voorbereidende werkzaamheden is een start gemaakt met verbouwingswerkzaamheden aan de Spuiboulevard 100 in Dordrecht. Het leegstaande kantoorgebouw zal, met uitzondering van de plint, worden getransformeerd naar 39 huurappartementen.

NV_516x636_Spuiboulevard100_Dordrecht

De verwachte oplevering staat gepland voor het najaar van 2018.

december 19, 2017 Nieuws
1 2 3 4 13