Prinses Beatrixlaan – Rijswijk

Ten behoeve van een ophanden zijnde gebiedsontwikkeling van het winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk, heeft het ontwikkelingsconsortium Nera Vastgoed en Ten Brinke Vastgoedontwikkeling vijf winkels verworven om te herontwikkelen / transformeren naar circa 300 appartementen. Een en ander volgens het inmiddels door de gemeenteraad vastgestelde Masterplan. De komende periode zal in nauw overleg met de gemeente Rijswijk de planvorming verder ter hand worden genomen. Architect Geurst & Schulze is belast met het ontwerp.