Slowakije: van lelijk eendje tot motor van de Europese Unie

Nu de kredietcrisis in Nederland toch zijn tol gaat eisen en het dientengevolge ook voor de onroerend goedsector iets moeizamer en duurder begint te worden is het zaak de beleggingshorizon te verruimen naar andere landen binnen de Europese Unie. Landen waar het bancaire financieringspotentieel nog in voldoende mate aanwezig is, waar de inflatie onder controle is en waar de vastgoedmarkt de vruchten van een sterke economische groei kan plukken.Nera Vastgoed is al enkele jaren als investeerder actief aanwezig in Slowakije. Begin 2008 heeft Nera Vastgoed de belegging Nera Kremenica II succesvol afgerond. Slowakije is een volwaardig lid van de Europese Unie en de euro zal op 1 januari 2009 definitief worden ingevoerd. De conversiekoers is heden door de Europese Unie definitief vastgesteld en bedraagt: SK 30,1260 voor € 1. Het land heeft zich onder aanvoering van de automotive industrie ontwikkeld tot een zeer sterke groei-economie en heeft met een 'flattax' van 19% een zeer interessant investeringsklimaat geschapen waar ook de financiële en dienstverlenende sector haar voordeel kan behalen. ‘Flattax’ betekent in dit verband dat zowel de inkomsten- als de vennootschaps- als de omzetbelasting 19% bedraagt. Niet meer en niet minder. Met name de hoofdstad Bratislava is zeer in trek bij ondernemingen, toeristen e.d.In het artikel van de Telegraaf van 7 juli jongstleden wordt een en ander nog eens uit de doeken gedaan. Klik hier voor het artikel (images//krantenknipsel%20telegraaf%20slowakije.bmp).

juli 7, 2008 Nieuws