OPELLA VERLENGT HUUROVEREENKOMST EDE

Lopende de vigerende huurovereenkomst hebben onderhandelingen ertoe geleid dat Stichting Opella heeft besloten haar huurcontract te verlengen om de komende jaren gehuisvest te blijven in het kantoorgebouw aan de Galvanistraat in Ede. Zowel huurder als verhuurder zijn verheugd dat aan hun samenwerking op deze wijze invulling wordt gegeven.

De naam Opella betekent kleine dient. De visie van Opella gaat uit van de wensen van klanten, hun naasten en medewerkers. Opella biedt zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben. Meer informatie: www.opella.nl.

februari 1, 2018 Nieuws