Ontvangst omgevingsvergunning Catsheuvel

De Gemeente Den Haag heeft een omgevingsvergunning verstrekt voor het project ‘Catsheuvel’ (Toren van Oud). Het project Catsheuvel is een initiatief van Euraco BV en Nera Vastgoed BV en behelst de herontwikkeling van de Toren van Oud in Den Haag. De Toren van Oud is gelegen direct naast het congresgebouw en Europol. De afgelopen maanden is onder leiding van Euraco BV gewerkt aan het ontwerpplan met dit positieve resultaat tot gevolg. Het plan valt binnen het vigerende bestemmingplan (o.a. horeca categorie I t/m IV, waaronder ook short stay wonen valt). De verdiepingen zullen 10% groter worden en er komen twee verdiepingen bij waardoor het totaal aantal verdiepingen op 20 uitkomt. Over de exacte ‘labelling’ van het gebouw (hotel/short stay/etc.) zal de komende periode een knoop worden doorgehakt, maar er wordt uitgegaan van 2 appartementen per verdieping, met ondersteunende functies op de begane grond.

november 18, 2016 Nieuws