Nera Vastgoed c.s. verkopen Toren van Oud (Catsheuvel, Den Haag)

Nera Vastgoed BV en aan haar gelieerde partijen hebben de Toren van Oud, die gehouden werd in dochtervennootschap Catsheuvel BV, verkocht aan eindbelegger Van der Vorm Vastgoed Groep.

foto catsheuvel

Catsheuvel betrof de transformatie van de leeg staande Toren van Oud in Den Haag naar short stay appartementen en een commerciële functie in de plint. Na de planvorming en ontvangst van de omgevingsvergunning is de rol van Nera Vastgoed c.s. als financier en ontwikkelaar voltooid en zullen de verdere bouwactiviteiten door koper zelfstandig ter hand worden genomen waarna het gebouw langdurig in exploitatie wordt genomen.

februari 7, 2018 Nieuws