Eerste project in Slowakije van start

Op 1 juli j.l. is Nera Kremenica II CV van start gegaan. De CV financiert de aankoop en verkaveling van een stuk grond gelegen in Stupava, een klein stadje met 9.000 inwoners,nabij Bratislava, Slowakije. De grond word verkaveld in 9 percelen. Voor deze percelen wordt een bouwvergunnging aangevraagd. Nadat de bouwvergunning verkregen is, worden de percelen inclusief bouwvergunning verkocht.Stupava ligt ongeveer 18 kilometer ten noordwesten van Bratislava, dichtbij de autosnelweg naar Tsjechië en dichtbij de grens met Oostenrijk. De stad ligt aan de westkant van het Malé-Karpaten-gebergte en behoort tot het Záhorie-laagland. Groene vlaktes, parken en bos omringen Stupava. Dit natuurlijk schoon maakt het een aantrekkelijke omgeving om in te wonen voor mensen die in de regio Bratislava werken, ook is het uitstekend geschikt voor recreatie doeleinden.Kremenica ligt in het oostelijke gedeelte van de stad, ongeveer 1 km van het centrum. Kremenica wordt gezien als een recreatief gebied waarin een beperkte hoeveelheid huizen mag worden gebouwd.De verwachte looptijd van het project is 12 maanden.

juli 3, 2007 Nieuws