Directiewijziging Nera Vastgoed BV

Binnen Nera Vastgoed BV heeft een directiewijziging plaatsgevonden. Frans van Zinnicq Bergmann maakt met ingang van 1 november jongstleden – conform afspraak en in goede harmonie – geen onderdeel meer uit van de directie van Nera Vastgoed BV. Van Zinnicq Bergmann – tevens advocaat – gaat zich op zijn advocatenpraktijk richten. De directie bestaat per die datum uit de heren Marc Gieling en Peter van Zwet.

november 5, 2008 Nieuws