Nieuws

Start Nera Palanga CV

Als derde project in de Baltische staten is Nera Palanga CV op 1 mei j.l. van start gegaan. De CV financiert de ontwikkeling, verkoop en bouw van 62 appartementen met 74 parkeerplaatsen in Palanga, Litouwen. Hiertoe is de bouwvergunnig aangevraagd.Palanga is een voormalig vissersdorp gelegen aan de Baltische zee dat zich ontwikkeld heeft tot dè badplaats van Litouwen. Het stadje is gelegen op een afstand van 338 kilometer van Vilnius. Palanga is niet alleen bekend om zijn witte zandstrand, maar ook om zijn thermische en mineraalbaden, de pier, festivals en concerten. Behalve locale bewoners zoeken ook vele toeristen uit Duitsland en de Scandinavische landen in de zomermaanden hier hun toevlucht, getuige het feit dat gedurende de zomermaanden het vliegveld van Palanga rechtstreekse verbindingen heeft met een behoorlijk aantal Europese hoofdsteden.Het appartementencomplex wordt gebouwd op loopafstand van het strand aan de Baltische Zee. De verwachte looptijd van het project is 23 maanden.

mei 4, 2007 Nieuws

Start Nera Druskininkai CV

Conform verwachting is Nera Druskininkai CV gestart. De CV, met een vermogen van € 1.400.000, financiert mede de aankoop, ontwikkeling en de bouw van 45 appartementen in de stad Druskininkai, een kuuroord ten zuid-westen van de stad Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. Druskininkai is befaamd om zijn aloude geneeskrachtige tradities, mooie natuur en toeristische voorzieningen. Het kuuroord bezit diverse mineraal- en modderbaden die een positief effect hebben op de gezondheid.Het perceel waarop het appartementencomplex zal verrijzen is gelegen direct naast een zeer omvangrijk kuurresort, dat wordt gefinancierd met een aanzienlijke subsidie van de Europese Unie. Met de ontwikkeling van dit complex wordt voorzien in een groeiende vraag naar appartementen van zowel de locale bevolking als toeristen.

april 3, 2007 Nieuws

Van der Heide in dienst bij Nera Vastgoed

Gezien de substantiële groei van de werkzaamheden is met ingang van 1 januari 2007 mevrouw A. van der Heide in dienst getreden bij Nera Vastgoed. Arjenne zal zich binnen de organisatie als office manager toeleggen op de coördinatie van de interne bedrijfsprocessen alsmede zal zij de marketing ondersteunen.

januari 1, 2007 Nieuws

Nera Vastgoed bekijkt mogelijkheden tot projectontwikkeling in Baltische Staten

In samenwerking met een projectontwikkelingconsortium in Tallinn (Estland) onderzoekt Nera Vastgoed de mogelijkheden tot het investeren in woningbouwontwikkelingen in de Baltische Staten (Estland, Letland en Litouwen). De Baltische Staten als emerging market zijn mede gezien de economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren als gevolg van de toetreding tot de Europese Unie, zeer interessant, dientengevolge is er een geweldige druk op de woningmarkt van met name koopappartementen ontstaan. In dit verband wordt verwezen naar een economische studie van mei 2006 van de Hansabank, een van de locale toonaangevende banken download artikel (images/hansapank%20economical%20overview.pdf) .Op dit moment bekijkt Nera Vastgoed drie concrete woningbouwprojecten gelegen in Jugla (Letland), Palanga (Litouwen) en Druskininkai (Litouwen). De projecten zullen door middel van CV’s worden gestructureerd en het is de verwachting dat begin 2007 wordt gestart met het eerste beleggingsfonds, Nera Jugla CV.Nera Jugla CV financiert de ontwikkeling en bouw van circa 80 appartementen (met parkeerplaatsen) in Jugla, een buitenwijk van Riga, de hoofdstad van Letland. Het totaal benodigde eigen vermogen voor dit project, ter financiering van de aankoop van de grond en opstallen en de nadere uitwerking van de plannen, bedraagt € 2.600.000. Het locale ontwikkelingsconsortium is al enige tijd actief in de Baltische Staten. Enkele impressies van projecten kunt u vinden onder:Lootsi (Tallinn, Estland): Project is gerealiseerd. (http://www.emporis.com/en/il/pc/?id=252789 aid=8) Foorum (Tallinn, Estland): Project is in aanbouw en 90% van de woningen is inmiddels verkocht. (http://www.foorumkinnisvara.ee)

december 10, 2006 Nieuws

Nera Vastgoed ondersteunt activiteiten Woon-Winkel Fonds

In het kader van haar advieswerkzaamheden ondersteunt Nera Vastgoed de marketing van Woon-Winkel Fonds. Woon-Winkel Fonds is een in Baarn gevestigd vastgoedbeleggingsfonds bestaande uit woningen en winkelobjecten. De omvang van de portefeuille is sinds de oprichting in 1995 aanzienlijk toegenomen en bedraagt op dit moment circa € 60 miljoen. De beleggers van het fonds bestaan voor een belangrijk deel uit particuliere investeerders die jaarlijks aan het einde van het jaar kunnen toe- en uittreden. De verhandelbaarheid vindt plaats op basis van de intrinsieke waarde van de participaties van het fonds aan het einde van het jaar. Het fonds heeft een goed trackrecord met een stabiel uitkeerbaar rendement van circa 6% per jaar. De activiteiten van Nera Vastgoed zien voor een belangrijk deel op de ondersteuning in de marketing en verkoop van participaties. Tevens wordt op regelmatige basis beleggingsinformatie verschaft aan de investeerders van Woon-Winkel Fonds. Het Fonds verwacht over 2006 een totaal rendement te realiseren van circa 8%.

september 30, 2006 Nieuws

Project Bellamyhove in voorbereiding

Nera Vastgoed werkt momenteel aan de due diligence voor een woningbouwproject te Zoetermeer. Dit project omvat de ontwikkeling van circa 86 appartementen en circa 56 parkeerplaatsen voor de starters markt. Indien de due diligence positief wordt afgerond is de verwachting dat Nera Vastgoed omstreeks oktober 2006 met het project zal starten.

juli 14, 2006 Nieuws

Uitbreiding vennootschappelijke structuur Nera Vastgoed

Onder de vlag van Nera Vastgoed is een tweetal separate entiteiten opgericht : – Nera Vastgoed Beleggingen en Investeringen 1 BV en – Nera Vastgoed Beleggingen en Investeringen 2 BV. Nu de ondersteunende en adviserende activiteiten van Nera Vastgoed zich in de eerste vier maanden van 2006 boven verwachting ontwikkeld hebben, beogen de bovengenoemde vennootschappen de op handen zijnde vastgoedbeleggingen en -investeringen van Nera Vastgoed te faciliteren.

april 27, 2006 Nieuws

Nera Vastgoed betrekt kantoor aan de Veerhaven in Rotterdam

Met ingang van medio januari 2006 heeft Nera Vastgoed kantoorruimte gehuurd aan de Veerhaven 7 te Rotterdam. ‘Deze locatie biedt ons een uitstekende mogelijkheid om ons bedrijf te profileren en clienten te ontvangen. Daarnaast zijn we goed bereikbaar en is parkeren geen probleem’, aldus Van Zwet.

januari 31, 2006 Nieuws

Nera Vastgoed

www.refundcapital.nl (http://www.refundcapital.nl).Asset management Het verzorgen van diensten op commercieel, technisch, juridisch en organisatorisch vlak ten behoeve van professionele en particuliere cliënten. Daarnaast levert Nera Vastgoed secretariële en administratieve ondersteuning voor (vastgoed)beleggingen en fondsen.

januari 1, 2006 Nieuws
1 10 11 12