Beëindiging beheeractiviteiten Vastgoed Mixfonds

Bij de bijzondere participanten vergadering van 29 mei 2007 heeft de vergadering besloten tot herstart van het fonds. Het nieuwe fonds zal zich toeleggen op het beleggen in beursgenoteerde instellingen waarvan men vermoedt dat ze onder de intrinsieke waarde noteren. Door middel van een activistische houding wordt getracht koerswinsten te behalen voor de participanten. In dit kader is een nieuwe beheerder aangetreden en is de zittende beheerder – WVN Management BV – teruggetreden.Op 3 december 2004 hadden de participanten van het Vastgoed Mixfonds het voorgestelde besluit van de beheerder, WVN Management BV, om het Vastgoed Mixfonds te liquideren met een zeer ruime meerderheid van stemmen aangenomen. De fondsgrootte van het Vastgoed Mixfonds bedroeg ruim € 250 miljoen. Dientengevolge heeft de beheerder al het onroerend goed verkocht en zijn alle activa en passiva afgewikkeld.Het beheer van het Vastgoed Mixfonds werd gevoerd door WVN Management BV, waarvan het secretariaat in Rotterdam zetelde. De directie van WVN Management BV bestaat uit de heren Gieling en Van Zinnicq Bergmann. Ondersteunende werkzaamheden vonden plaats door Nera Vastgoed BV. Op korte termijn zullen ook de activiteiten van WVN Management BV worden gestaakt en zal de directievoering overgedragen worden aan de aandeelhouder – Beethoven Participatiemaatschappij BV.

mei 30, 2007 Nieuws