Archive:

Nera Vastgoed verkoopt 17 appartementen in Zoetermeer

Nera Vastgoed heeft 17 huurappartementen, inclusief bergingen en parkeerfaciliteit, gelegen aan de Jacobus Bellamyhove in Zoetermeer verkocht aan Hollandse Huizen. De appartementen zijn onder eigen regie ontwikkeld, gebouwd en verhuurd. Namens de verkoper trad Neo Property Solutions op als makelaar. De koper liet zich bijstaan door Barmentloo Vastgoed.

Artist impression Bellamy

Het totale complex bestaat uit 73 appartementen, parkeerplaatsen en bergingen, die in 2011 zijn opgeleverd. Het grootste deel van de woningen is bij oplevering verkocht aan woningbouwvereniging Vidomes.

februari 20, 2018 Nieuws

Nera Vastgoed c.s. verkopen Toren van Oud (Catsheuvel, Den Haag)

Nera Vastgoed BV en aan haar gelieerde partijen hebben de Toren van Oud, die gehouden werd in dochtervennootschap Catsheuvel BV, verkocht aan eindbelegger Van der Vorm Vastgoed Groep.

foto catsheuvel

Catsheuvel betrof de transformatie van de leeg staande Toren van Oud in Den Haag naar short stay appartementen en een commerciĆ«le functie in de plint. Na de planvorming en ontvangst van de omgevingsvergunning is de rol van Nera Vastgoed c.s. als financier en ontwikkelaarĀ voltooid en zullen de verdere bouwactiviteiten door koper zelfstandig ter hand worden genomen waarna het gebouw langdurig in exploitatie wordt genomen.

februari 7, 2018 Nieuws

OPELLA VERLENGT HUUROVEREENKOMST EDE

Lopende de vigerende huurovereenkomst hebben onderhandelingen ertoe geleid dat Stichting Opella heeft besloten haar huurcontract te verlengen om de komende jaren gehuisvest te blijven in het kantoorgebouw aan de Galvanistraat in Ede. Zowel huurder als verhuurder zijn verheugd dat aan hun samenwerking op deze wijze invulling wordt gegeven.

De naam Opella betekent kleine dient. De visie van Opella gaat uit van de wensen van klanten, hun naasten en medewerkers. Opella biedt zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben. Meer informatie: www.opella.nl.

februari 1, 2018 Nieuws