Archive:

Corporate Brochure Nera Vastgoed herzien en online beschikbaar

De herziene verzie van de Corporate Brochure is per heden beschikbaar. De Brochure is rechtstreeks aan te vragen bij ons secretariaat en ook via de website. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om de Brochure direct in te zien (index.php?option=com_content task=view id=75 Itemid=81) op de website.

oktober 15, 2009 Nieuws

Port Nesselande krijgt steeds meer vorm

De voorbereidingen voor de bouw van Port Nesselande is in volle gang. Het wachten is nog op de verlening van de bouwvergunning door de gemeente Rotterdam. Ook worden op dit moment de contracten gesloten met de exploitanten van Port Nesselande. De onderstaande foto geeft alvast een impressie van dit hoogwaardige recreatieproject aan de Zevenhuizerplas.

oktober 15, 2009 Nieuws

Corporate Brochure

oktober 14, 2009 Nieuws

Vorderingen bouw Bellahove

De bouw van het project BellaHove (http://www.bellahove.nl) in Zoetermeer is in volle gang. In augustus 2009 is met het heiwerk begonnen en inmiddels is de begane grond vloer nagenoeg gereed en zijn plaatselijk ook de bekistingen voor de betonmuren al aangebracht. De verwachte oplevering is eind 2010. De bouw wordt nauwlettend gevolgd en de voortgang wordt met behulp van foto’s weergegeven.Klik hier (index.php?option=com_expose album=38) voor een impressie.

oktober 9, 2009 Nieuws