Archive:

Directiewijziging Nera Vastgoed BV

Binnen Nera Vastgoed BV heeft een directiewijziging plaatsgevonden. Frans van Zinnicq Bergmann maakt met ingang van 1 november jongstleden – conform afspraak en in goede harmonie – geen onderdeel meer uit van de directie van Nera Vastgoed BV. Van Zinnicq Bergmann – tevens advocaat – gaat zich op zijn advocatenpraktijk richten. De directie bestaat per die datum uit de heren Marc Gieling en Peter van Zwet.

november 5, 2008 Nieuws

Belegging Nera Wateringseveld BV van start

29 oktober jongstleden heeft de levering plaatsgevonden van de ontwikkelingslocatie in Wateringen (nabij Den Haag). Hiermee is de belegging Nera Wateringseveld BV gestart. Op het stuk grond worden vier kantoor villa’s ontwikkeld voor de regionale markt. Ter beperking van het risico wordt echter pas gestart met de bouw nadat er voldoende voorverkoop heeft plaatsgevonden.

november 3, 2008 Nieuws