Archive:

Slowakije: van lelijk eendje tot motor van de Europese Unie

Nu de kredietcrisis in Nederland toch zijn tol gaat eisen en het dientengevolge ook voor de onroerend goedsector iets moeizamer en duurder begint te worden is het zaak de beleggingshorizon te verruimen naar andere landen binnen de Europese Unie. Landen waar het bancaire financieringspotentieel nog in voldoende mate aanwezig is, waar de inflatie onder controle is en waar de vastgoedmarkt de vruchten van een sterke economische groei kan plukken.Nera Vastgoed is al enkele jaren als investeerder actief aanwezig in Slowakije. Begin 2008 heeft Nera Vastgoed de belegging Nera Kremenica II succesvol afgerond. Slowakije is een volwaardig lid van de Europese Unie en de euro zal op 1 januari 2009 definitief worden ingevoerd. De conversiekoers is heden door de Europese Unie definitief vastgesteld en bedraagt: SK 30,1260 voor € 1. Het land heeft zich onder aanvoering van de automotive industrie ontwikkeld tot een zeer sterke groei-economie en heeft met een 'flattax' van 19% een zeer interessant investeringsklimaat geschapen waar ook de financiële en dienstverlenende sector haar voordeel kan behalen. ‘Flattax’ betekent in dit verband dat zowel de inkomsten- als de vennootschaps- als de omzetbelasting 19% bedraagt. Niet meer en niet minder. Met name de hoofdstad Bratislava is zeer in trek bij ondernemingen, toeristen e.d.In het artikel van de Telegraaf van 7 juli jongstleden wordt een en ander nog eens uit de doeken gedaan. Klik hier voor het artikel (images//krantenknipsel%20telegraaf%20slowakije.bmp).

juli 7, 2008 Nieuws

Crisis in Baltische Staten?

Het Financiële Dagblad kopte gisteren ‘Baltisch vastgoed had crisis nodig’. Dat het economisch voor de wind ging in de Baltische Staten (Estland, Letland, Litouwen) de afgelopen jaren is een feit. Ook de vastgoedmarkt heeft hiervan profijt gehad. Veel vastgoed gerelateerde partijen, waaronder uiteraard ook investeerders, hebben zich op de Baltische markt gestort. Soms zonder enige kennis van zaken. Dat ging lang goed. Tijd voor bezinning zo lijkt het, want de ‘sky is the limit’; of toch niet?. Dat in Estland en sommige delen van Letland de prijzen op Amsterdam zuid-oost niveau liggen met aanvangsrendementen voor klasse A onroerend goed van tussen de 6% en 6,5% was bekend. En dat als gevolg van de sterke economische groei ook de bouwkosten etc. stijgen mag geen verassing heten. Hier is echter nog een factor bijgekomen. De ‘credit crunch’ die ontstond in de Verenigde Staten lijkt ook haar tol op te eisen in de Baltische Staten. Financieringen voor zowel commercieel onroerend goed (aan beleggers en ontwikkelaars) als woningbouw (particulieren) worden moeizaam verstrekt door banken. Uiteraard spelen hierbij de financieringscondities een belangrijke rol. Gevolg: het uitblijven van vastgoedtransacties en het stagneren van woningverkopen. Hoelang dit gaat duren is onbekend en lastig te voorspellen. Feit is wel dat het vastgoed-adagium locatie, locatie, locatie altijd een belangrijke rol speelt. Een goede locatie behoudt doorgaans zijn waarde. Overigens schept een neerwaartse markt en dientengevolge lage prijzen voor onroerend goed ook weer mogelijkheden voor aankoop. Het artikel kunt u hier lezen (images/krant-1.jpg).

juli 7, 2008 Nieuws