Archive:

Baltische Staten: Inflatie in toom houden wordt de uitdaging

De inflatie in de eurolanden neemt toe. Met name in de Baltische Staten (Estland, Letland, Litouwen) is er sprake van hoge inflatie percentages. Inflatie die voor een belangrijk deel veroorzaakt is door een explosieve groei van de lokale economieën de afgelopen jaren. Het is zaak dat deze landen – mede met het oog op de invoering van de euro – de hoge inflatie onder controle krijgen. Verhogen van de rente kan hierbij helpen, maar ook hier liggen gevaren op de loer. Bekijk hier het artikel uit de Telegraaf van 16 juni jongstleden (images//artikel%20telegraaf.pdf).

juni 16, 2008 Nieuws