Archive:

Beëindiging en overdracht beheeractiviteiten Global Multi Asset Fund

Het beheer van het Global Multi Asset Fund wordt gevoerd door Global Multi Asset Management BV, waarvan het secretariaat in Rotterdam zetelt. De directie van Global Multi Asset Management BV bestaat uit de heren Gieling en Van Zinnicq Bergmann. Ondersteunende werkzaamheden vinden plaats door Nera Vastgoed BV.Met ingang van 1 april 2008 is de directievoering van Global Multi Asset Management BV mede in handen gegeven aan de heren M. Vijver en R. Kuperus, beiden werkzaam voor the Index People gevestigd in Haarlem. De heren Vijver en Kuperus zijn voornemens het beleggingsbeleid van het fonds te wijzigen om door middel van index beleggen te komen tot een kostenverlaging binnen het fonds. Hiertoe wordt op 23 april aanstaande een vergadering belegd waar de wijzigingen aan de participanten worden gepresenteerd alsmede zal de jaarrekening van het fonds over 2007 worden besproken.In verband met de overdracht van de beheerwerkzaamheden zijn de heren Gieling en Van Zinnicq Bergmann gevraagd aan te blijven tot eind april 2008.

maart 31, 2008 Nieuws

Succesvolle afwikkeling project Kremenica II

Het project Kremenica II, de verkaveling en verkoop in delen van een perceel grond in Stupava, een voorstad van Bratislava in Slowakije, is afgerond. Binnen de uitgangspunten is het volledige perceel verkaveld en zijn vervolgens alle kavels verkocht aan particulieren. Hiermee is een einde gekomen aan het project Nera Kremenica II CV. Het project heeft een looptijd gehad van circa 9 maanden.In navolging op het succes van Kremenica I en Kremenica II wordt een vervolgproject onderzocht, Kremenica III. De locatie ligt naast Kremenica II en de onderhandelingen en due diligence voor de verwerving zijn heden in volle gang.

maart 31, 2008 Nieuws