Archive:

Juridische levering Bezuidenhoutseweg 179 / 181

Op 1 november jongstleden heeft de juridische levering van het kantoorpand aan de Bezuidenhoutseweg 179 / 181 plaatsgevonden. Hiermee is de exploitatiefase van het project Nera Bezuidenhoutseweg BV van start gegaan.

november 5, 2007 Nieuws