Archive:

Nera Vastgoed ondersteunt activiteiten Woon-Winkel Fonds

In het kader van haar advieswerkzaamheden ondersteunt Nera Vastgoed de marketing van Woon-Winkel Fonds. Woon-Winkel Fonds is een in Baarn gevestigd vastgoedbeleggingsfonds bestaande uit woningen en winkelobjecten. De omvang van de portefeuille is sinds de oprichting in 1995 aanzienlijk toegenomen en bedraagt op dit moment circa € 60 miljoen. De beleggers van het fonds bestaan voor een belangrijk deel uit particuliere investeerders die jaarlijks aan het einde van het jaar kunnen toe- en uittreden. De verhandelbaarheid vindt plaats op basis van de intrinsieke waarde van de participaties van het fonds aan het einde van het jaar. Het fonds heeft een goed trackrecord met een stabiel uitkeerbaar rendement van circa 6% per jaar. De activiteiten van Nera Vastgoed zien voor een belangrijk deel op de ondersteuning in de marketing en verkoop van participaties. Tevens wordt op regelmatige basis beleggingsinformatie verschaft aan de investeerders van Woon-Winkel Fonds. Het Fonds verwacht over 2006 een totaal rendement te realiseren van circa 8%.

september 30, 2006 Nieuws